Täydennysrakentaminen
Taloyhtiöllänne voi olla miljoonien edestä hyödyntämätöntä varallisuutta. Tämä varallisuus on täydennysrakentamisen muodossa.
täydennysrakentaminen, putkiremontti, taloyhtiö
14869
home,page,page-id-14869,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.1,vc_responsive

Täydennysrakentamisella rahoitusta peruskorjauksiin

Taloyhtiöllänne voi olla hyödyntämätöntä varallisuutta

Tämän hyödyntämättömän varallisuuden voi saada käyttöön toteuttamalla täydennysrakentamista yhtiön tontille.

Nyt peruskorjaustarpeessa olevat taloyhtiöt on aikanaan rakennettu tonteilleen hyvin väljästi. Tämä mahdollistaa lisärakentamisen taloyhtiön tontille. Lisärakennusoikeuden myynnistä kertyvä tulo voidaan käyttää yhtiön peruskorjaustarpeiden kulujen kattamiseen joko osittain tai kokonaan. Tätä on täydennysrakentaminen.

Lisätietoa täydennysrakentamisesta Uutta Helsinkiä -sivuilta

Asuinympäristösi arvo nousee

Samalla kun yhtiön tontille rakennetaan uusi rakennus, voidaan parantaa myös lähiympäristöä esimerkiksi leikkipaikkoja ja autopaikkoja perusparantamalla. Uusi kaunis rakennus nostaa myös ympäröivien rakennusten arvoa ja alueen houkuttelevuutta

Korjaukset voidaan tehdä ajallaan

Täydennysrakentamisella saatava taloudellinen hyöty helpottaa taloyhtiön isoihin remontteihin ryhtymistä. Hyvin kunnossapidetty yhtiö säilyttää myös paremmin arvonsa.

Lähipalvelut säilyvät ja kehittyvät

Lisärakentaminen nostaa alueen asukasmäärää. Tämä edesauttaa lähipalveluiden kehittymistä ja säilymistä. Myös julkisen liikenteen toimintaedellytykset paranevat, kun alueelle saadaan lisää asukkaita.

Palvelumalli

Mikäli yhtiönne haluaa hyödyntää täydennysrakentamista, autamme kokonaisuuden toteuttamisessa valintanne mukaan aina alusta loppuun asti.

Taloyhtiölle ei synny mitään kustannuksia palvelun aikana. Myyntitulo on ennustettavissa, jolloin taloyhtiötalouden suunnittelu on tehokasta. Ehdotuksen ja kaavoituksen sisältöön pääsee vaikuttamaan sovitussa laajuudessa

2

Kun taloyhtiö on kiinnostunut täydennysrakentamisesta autamme pyynnöstä mahdollisuuksien kartoittamisessa. Hankimme lähtötiedot ja tutkimme niiden pohjalta täydennysrakentamisen potentiaalin. Mikäli potentiaalia on riittävästi, voidaan edetä vaiheeseen kaksi.

4

Teemme taloyhtiön pyynnöstä tarkemman suunnitelman täydennysrakentamisesta, jos alustavassa arviossa on löytynyt riittävästi hyödynnettävää potentiaalia. Tarkemmassa suunnitelmassa esitetään uusien autopaikkojen ja uuden rakennuksen sijoittuminen tontille. Tässä vaiheessa voimme jo melko tarkasti arvioida taloyhtiölle tulevaa taloudellista hyötyä.

3

Ensimmäisestä suunnitelmasta saadun palautteen perusteella voimme muokata suunnitelmaa haluttuun suuntaan. Ehdotusta valmistellaan yhtiökokoukseen vietäväksi.

4

Kun kaikkia osapuolia tyydyttävä suunnitelma on löytynyt, voidaan hanke viedä yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Käytännössä yhtiökokous päättää kaavamuutoksen hakemisesta täydennysrakentamista varten ja tontin osan myymisestä sijoittajalle.

5

Kun yhtiökokous on hyväksynyt hankkeen, taloyhtiö hakee kaavamuutosta kaupungilta ja tekee kiinteistökaupan esisopimuksen tontinosan myymisestä sijoittajalle. Fira auttaa kaavamuutoksen hakemisessa ja sopimusten tekemisessä. Sopimukset neuvotellaan yhdessä kaikkia osapuolia tyydyttäväksi.

5

Kaupunki vie läpi kaavamuutosprosessin. Kun kaava saa lainvoiman, tehdään loppukauppa kiinteistökaupan esisopimuksen mukaisesti. Taloyhtiö saa myynnistä sovitun hinnan ja myydyn tontin omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle. Ostaja voi hakea rakennuslupaa.

1

Rakennusluvan vahvistuttua rakentaminen voi alkaa. Tyypillisesti rakentaminen kestää vuodesta puoleentoista vuoteen.

Asiantuntijasi

emilia

EMILIA RUUTIAINEN

Laura

LAURA KIIJÄRVI

laura.kiijarvi@fira.fi

040 550 7119

henry

HENRY SALO

henry.salo@fira.fi

050 590 2091

Pyydä arvio täydennysrakentamisesta

Me olemme rakentamassa fiksumpaa yhteiskuntaa. Tämän vuoksi halusimme tehdä täydennysrakentamisen kartoittamisesta helppoa ja mukavaa.

Fira Oy

Teknobulevardi 3-5

01530 VANTAA

Email:      info@taydennysrakentaminen.fi

Puhelin:  020 1984 510

Taloyhtiön nimi (pakollinen)

Nimi

Sähköposti

Puhelinnumero

Asema taloyhtiössä
 ASUKAS HALLITUS OSAKAS ISÄNNÖITSIJÄ MUU